Tot 18 jaar!
Dag en nacht bereikbaar bij crisis!

Leidende principes

1. Kinderen (waar mogelijk) thuis houden is beter voor hun ontwikkelingsperspectief
2. Eerder met het team erbij in de crisis, geeft meer kans op een goede analyse waardoor vervolgzorg adequaat vormgegeven kan worden.
3. Bij crises als gevolg van inadequate zorg geeft de inzet van specialistische zorg meer zekerheid op stabilisatie en herstel (FF, FACT Jeugd, traumabehandeling).
4. Voor de korte termijn zien we meer crises als meer kansen op adequate hulp.
5. Een gespecialiseerd crisisteam geeft meer kansen op beïnvloeding van het voorliggend veld op het gebied van de leidende principes en dus vermindering van crises op de langere termijn.
6. Een lerend gespecialiseerd crisisteam met een vaste kern kan steeds betere crisiszorg leveren, beter samenwerken met verschillende organisaties in het veld van de jeugdhulpverlening en werken vanuit steeds bekender wordende principes.
7. We spreken niet meer over pedagogische crisis, psychiatrische crisis of LVB crisis maar werken vanuit één analysekader en ondersteunen elkaar met de benodigde kennis.