Tot 18 jaar!
Dag en nacht bereikbaar bij crisis!

Spoed voor Jeugd Groningen

Wanneer bellen?

U kunt Spoed voor jeugd Groningen bellen in crisissituaties bij kinderen en jongeren tot 18 jaar. Is het een crisis? Bekijk dan deze checklist of dat inderdaad het geval is.

Vier kernaanbieders: Accare, Jonx, Elker en Molendrift, Groninger gemeenten, RIGG en daaromheen een grote groep betrokken jeugdhulpaanbieders: samen werken ze om de crisiszorg voor kind en jongere in de regio Groningen beter te organiseren. Dat doen ze samen in: Spoed voor Jeugd Groningen.