Veelgestelde vragen2020-06-30T15:54:07+01:00

Tot 18 jaar!
Dag en nacht bereikbaar bij crisis!

Veelgestelde vragen

Definitie van crisis2020-06-30T15:23:31+01:00

Er is sprake van crisis bij een plotselinge, ernstige ontregeling (in de fysieke, sociale en psychische gesteldheid of veiligheid van de jeugdige of van de omgeving) met als gevolg het ontstaan van een zonder hulp acuut onhoudbare situatie in het thuismilieu of de woonsituatie van de cliënt. Door de ontregeling die plaatsvindt, schieten de gebruikelijke oplossingsstrategieën tekort. Snel optreden is in deze gevallen vereist.

Wat als er een crisisbed nodig is?2020-09-22T11:29:18+01:00

Af en toe zal het voorkomen dat er geen andere oplossing voor handen is en dat er een tijdelijke andere opvang gekozen moet worden als  interventie. Samen met het ouders/verzorgers, lokaal team en jeugdzorgaanbieder gaan we dan op zoek naar een tijdelijk bed. Soms is een bed voor 1 of 2 nachten nodig, soms voor langer. Dit is afhankelijk van de crisis dan wel de thuissituatie. Spoed voor Jeugd Groningen zoekt daarvoor de samenwerking met organisaties uit Noord Nederland die ons daarmee gaan helpen.

Wat is de rolverdeling?2020-06-30T21:10:54+01:00

Elker, Accare, Molendrift en Lentis leveren de behandelaren en regiebehandelaren. Voor de achterwacht (K&J psychiaters) worden de vier kernpartijen uitgebreid met de volgende organisaties:

  • OCRN
  • Inter-Psy
  • Cedin

Al deze professionals samen vormen het hart van Spoed voor Jeugd Groningen. Deze medewerkers blijven in dienst bij hun eigen organisatie en verrichten vanuit dat dienstverband deze belangrijke functie.

Zijn de hulpverleners van Spoed voor Jeugd Groningen geregisteerd?2020-07-09T10:50:27+01:00

Een medewerker heeft een geldige VOG bij de eigen organisatie en is in het bezit van een registratie in het kwaliteitsregister BIG of SKJ. Voor psychiaters geldt daarnaast dat ze een geldig Khonraad account dienen te hebben.

Ik heb een klacht2020-06-30T15:26:04+01:00

Mocht er een klacht ingediend worden tegen een individuele medewerker van Spoed voor Jeugd Groningen, dan wordt deze doorverwezen naar de betreffende organisatie waar die medewerker in dienst is. De klachtencommissie van Accare ontvangt een afschrift van het besluit. Indien het een klacht tegen meerdere Spoed voor Jeugd Groningen medewerkers betreft dan sluit(en) er een afgevaardigde(n) van de Klachten- commissie van de betreffende organisatie(s) aan bij de Klachten Commissie van Accare en wordt de klacht behandeld. Gezamenlijk komen zij tot een bindend besluit.