Veelgestelde vragen


1De jongere is al in behandeling en raakt in crisis. Wat nu?
Als het kind of de jongere al in behandeling is, zijn er met de behandelaar afspraken gemaakt over wat te doen bij crisis. Dat is vastgelegd in het behandelplan of in een speciaal crisisplan. De afspraken die daarin staan tellen. Spoed voor jeugd is speciaal voor jongeren tot 18 jaar die nog niet in behandeling zijn.

1Als er sprake van een crisis is, moet ik dan niet gewoon 112 bellen?
112 belt u als het acuut onveilig is. Spoed voor jeugd belt u als er sprake is van een crisis bij iemand tot 18 jaar en als er gespecialiseerde jeugdhulp nodig is. Ook hier geldt dat er sprake is van direct gevaar voor de psychische of lichamelijke gezondheid van de jeugdige zelf of zijn verzorgenden.
2Kan ik Spoed voor jeugd ook bellen bij geweld in huis?
Als u zorgen hebt over de veiligheid van een jeugdige thuis of in de opvoedingssituatie, dan kun u bellen met Veilig Thuis (0800 -2000). Het maakt niet uit of het over uw eigen situatie gaat, of dat u zich zorgen maakt om iemand anders. U kunt Veilig Thuis anoniem bellen.

1Wat als vrijwillige hulp niet mogelijk is?
Het is niet altijd duidelijk of het kind of de jongere open staat voor hulp. De medewerkers van Spoed voor jeugd zijn getraind om te beoordelen welke hulp passend is. Ook kunnen ze door hun ervaring goed aansluiten bij de situatie en indien nodig motiveren voor hulp. Als de hulp die geboden kan worden niet voldoet in de ontstane situatie, dan kan Jeugdbescherming worden ingeschakeld.
2Hoe vindt terugkoppeling plaats naar de huisarts of verwijzer?
Na aanmelding bij Spoed voor Jeugd en beoordeling van de situatie, zal de crisishulp starten. De aanmelding wordt afgesloten door het verzenden van een korte rapportage over de aanmelding naar de organisatie die de crisishulp heeft opgepakt. Als een cliënt al in zorg is zal de hulpverlener van deze organisatie zorgdragen voor een terugkoppeling naar de betrokken behandelaar.
3Kan een huisarts bij crisishulp nog rechtstreeks verwijzen naar een aanbieder?
Als er sprake is van een crisis van een jeugdige waarbij er nog geen lopend hulptraject is (de jeugdige is nog niet in zorg bij een zorgaanbieder), dan kan er contact opgenomen worden met Spoed voor Jeugd. Indien het gaat om een cliënt die wel in zorg is bij een zorgaanbieder, dan kan de huisarts direct contact opnemen met de betreffende zorgorganisatie.
4Wat als er crisisopvang nodig is?
In principe wordt er vanuit Spoed voor Jeugd altijd ambulant gestart en wordt er systemisch gekeken. De hulpverlener beoordeelt welke interventie het best passend is. Indien nodig is crisisopvang beschikbaar.