Tot 18 jaar!
Dag en nacht bereikbaar bij crisis!

Stroomopwaarts analyseren

Kern van de aanpak is dat iedere crisis goed wordt afgehandeld én dat daarna wordt onderzocht hoe het voortraject van de crisis was: welke hulp was voorliggend? Welke keuzes werden wel/niet gemaakt? Waarom? Had dit beter gekund? Wat kunnen we hieruit leren? Zodat inzicht ontstaat op basis van patronen of situaties wat tot verbetering kan leiden. Een lerend landschap. We noemen dit ‘stroomopwaarts’ analyseren van iedere crisis: onderzoeken van de crisis terug naar de bron.