Tot 18 jaar!
Dag en nacht bereikbaar bij crisis!

Over ons

De organisaties Lentis, Molendrift, Accare en Elker, houden zich bezig met de doorontwikkeling van Spoed voor Jeugd onder aansturing van manager Tjakien Fokkes. We zoeken voortdurend afstemming met partners in de keten.

Met de nieuwe Spoed voor Jeugd Groningen organisatie willen we de jeugdcrisiszorg structureel verbeteren en werken we toe naar minder crisissituaties. We kunnen dit alleen bereiken middels constructieve samenwerking tussen de gezamenlijke zorgaanbieders, de Groninger gemeenten en de RIGG. We werken volgens de pact gedachte, waarbij we gezamenlijk optrekken, gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen, gezamenlijk leren, en gezamenlijk beter worden.

Beter worden doen we door te leren. Van casuïstiek waarbij we stroomopwaarts -naar de bron toe- analyseren. En we leren van elkaar. Dat verschaft kennis en inzicht, en geeft ons de kans de crisisjeugdzorg te verbeteren, én toekomstige crises te voorkomen door vroegtijdig signaleren en/of interveniëren.

We besparen tijd en energie door niet meer vast te stellen wat voor soort crisis zich voordoet. Een crisis is een crisis en die pakken we aan. Punt. Dat doen we met een multidisciplinair interventieteam.

Download hier Spoed voor Jeugd Groningen in 1 oogopslag

Download hier mission statement Spoed voor Jeugd Groningen