Tot 18 jaar!
Dag en nacht bereikbaar bij crisis!

Hoe werkt het?

Spoed voor Jeugd Groningen is het centrale meldpunt voor de jeugdige in nood. Indien nodig worden door Spoed voor Jeugd ook de eerste crisisinterventies uitgevoerd. Dit wordt gedaan door een professional die onderdeel is van het interventieteam. Dit team werkt met best bewezen interventies. De professionals in het team leren van en met elkaar, en van scholing in nieuwe vaardigheden. Doel daarvan is van begin af aan beter te worden. Het is een team dat in de keten van (crisis)jeugdhulp een signalerende functie heeft, dat data verzamelt (monitoren) en die data analyseert met als doel om binnen een aantal jaren het aantal ontwrichtende crisissituaties duurzaam te verminderen.

Wanneer bellen?

U kunt Spoed voor jeugd Groningen bellen in crisissituaties bij kinderen en jongeren tot 18 jaar. Is het een crisis? Als u onderstaande checklist kunt afvinken is dat inderdaad het geval:

  • Het gaat om een kind of jongere tot achttien jaar.
  • Het kind of de jongere heeft psychische, opvoedings- of gedragsproblemen.
  • De problematiek is zo ernstig dat het een gevaar oplevert voor de psychische of lichamelijke gezondheid van het kind, de jongere of de omgeving.
  • Het kind of de jongere is nog niet in zorg bij een tweedelijns zorgaanbieder (als dit wel het geval is kunnen zij zich rechtstreeks tot die aanbieder wenden, buiten kantoortijden mogen cliënten wel bellen).