Tot 18 jaar!
Dag en nacht bereikbaar bij crisis!

PACT gedachte

Gemeenten en zorgaanbieders realiseren zich dat verbetering van het zorglandschap (en de crisishulp) alleen gezamenlijk mogelijk is. Ze pakken de handschoen samen op. Dat geldt ook voor de vier zorgaanbieders die samen Spoed voor Jeugd Groningen uitvoeren. Samen zijn we verantwoordelijk om jongeren in crises beter en sneller te helpen. We zoeken daarom samen met lokale teams en JB Noord naar verbeter- en ontwikkelmogelijkheden. Centraal staat de pact benadering: problemen lossen we samen op, strevend naar het verbeteren van crisisafhandeling, en het voorkomen van toekomstige crises.