De Professional

‘In mijn functie als schoolmaatschappelijk werker heb ik een gesprek met een leerling en zijn ouders. Dit omdat er sprake is van onvoldoende resultaten. Daarbij is hij brutaal en respectloos in contact naar anderen. Vanuit school is dan ook aangegeven dat deze leerling overvraagd wordt en dat er gekeken wordt naar een andere school die beter aansluit.

Dit gesprek heeft geleid tot een escalatie in de thuissituatie met agressie. Ouders geven aan dat er sprake is van een onhoudbare situatie.

Ik heb toen gebeld met Spoed voor jeugd. Na het telefonische interview is er aan mij teruggekoppeld en zijn er direct twee medewerkers naar het gezin toegegaan. In het gesprek is besloten om hem op een crisisgroep op te nemen om de thuissituatie te ontlasten en hemzelf de ondersteuning te bieden die hij nodig heeft.

Spoed voor jeugd heeft gezorgd dat er direct adequate ondersteuning was, zonder dat er een zoektocht naar de juiste route en organisatie aan vooraf hoefde te gaan. Juist in crisissituaties is dit belangrijk! Verrassend simpel en effectief, snel de juiste hulpverlener ter plaatse!’