Wanneer bellen?

U kunt Spoed voor jeugd bellen in crisissituaties bij kinderen en jongeren tot 18 jaar. Is het een crisis? Als u onderstaande checklist kunt afvinken is dat inderdaad het geval:
  • Het gaat om een kind of jongere tot achttien jaar, ongeacht IQ of andere beperking.
  • Het kind of de jongere heeft psychische, opvoedings- of gedragsproblemen.
  • De problematiek is zo ernstig dat het een gevaar oplevert voor de psychische of lichamelijke gezondheid van het kind, de jongere of de omgeving.
  • Het kind of de jongere is nog niet in zorg bij een tweedelijns zorgaanbieder (als dit wel het geval is kunnen zij zich rechtstreeks tot die aanbieder wenden).