Voor professionals!

Professionals die werkzaam zijn in de lokale basisteams (gemeenten), een hulpverleningsinstantie, huisartsen en politie kunnen contact opnemen met Spoed voor jeugd. Tijdens kantooruren (09.00 – 17.00 uur) zijn de gemeentelijke basisteams verantwoordelijk voor de bereikbaarheid, het triageren en het inzetten van spoedhulp. Als u Spoed voor jeugd belt krijgt u een ervaren hulpverlener aan de lijn. Zij proberen een beeld te krijgen van wat er aan de hand is en welke zorg nodig is. Na een kort overleg met collega’s wordt u snel teruggebeld. De hulpverlener vertelt dan welke actie we vanuit Spoed voor jeugd gaan inzetten. We spreken af hoe contact wordt gelegd tussen het gezin en de hulpverlening. De medewerkers die betrokken zijn bij Spoed voor jeugd werken nauw samen, dus het is niet nodig om steeds hetzelfde verhaal te vertellen. Spoed voor jeugd is beschikbaar voor:
  • Basisteams
  • Huisartsen
  • Hulpverleningsinstanties.
  • Politie