Tot 18 jaar!
Dag en nacht bereikbaar bij crisis!

Privacy- en cookiebeleid

Privacy

Spoed voor Jeugd Groningen gaat zeer zorgvuldig om met haar cliënt informatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. Spoed voor Jeugd Groningen houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook met gegevens die met contactformulieren of via e-mail naar ons worden verstuurd, gaan we zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijk informatie behandeld. Lees ook onze uitgebreidere Privacyverklaring.

Klacht

Mocht er een klacht ingediend worden tegen een individuele medewerker van Spoed voor Jeugd Groningen, dan wordt deze doorverwezen naar de betreffende organisatie waar die medewerker in dienst is. De klachtencommissie van Accare ontvangt een afschrift van het besluit. Indien het een klacht tegen meerdere Spoed voor Jeugd Groningen medewerkers betreft dan sluit(en) er een afgevaardigde(n) van de Klachten- commissie van de betreffende organisatie(s) aan bij de Klachten Commissie van Accare en wordt de klacht behandeld. Gezamenlijk komen zij tot een bindend besluit.

Cookies

Op deze website staan functionele en analytische (Google Analytics) cookies. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Met analytische cookies krijgen we inzicht in hoe u gebruik maakt van onze website. Die inzichten verwerken we in verbeteringen van onze website. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten voor de verwerking van gegevens. De optie om gegevens de delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming op basis van uw gegevens.