Over spoed voor jeugd

Kinderen en jongeren zijn voortdurend in ontwikkeling. Meestal gaat dat zonder problemen, maar soms ontstaat een acute crisissituatie waarbij direct hulp nodig is. Spoed voor jeugd biedt spoedeisende hulp in crisissituaties die worden veroorzaakt door gedrags- of opvoedproblemen, gezinsproblemen of psychische problemen. Spoed voor jeugd zorgt ervoor dat de juiste zorgaanbieder snel in de spoedeisende situatie beschikbaar is. Spoed voor jeugd is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op nummer 050-5239851.

Spoed voor jeugd is een samenwerking van jeugdzorgaanbieders in Groningen. Het doel van Spoed voor jeugd is om via één provinciaal meldpunt zo snel mogelijk de juiste zorg in te zetten. Tijdens kantooruren (09.00 – 17.00 uur) zijn de gemeentelijke basisteams verantwoordelijk voor de bereikbaarheid, het triageren en het inzetten van spoedhulp. Professionals die werkzaam zijn in de lokale basisteams (gemeenten), een hulpverleningsinstantie, huisartsen en politie kunnen contact opnemen met Spoed voor jeugd. In Groningen is Spoed voor jeugd op 24 mei 2016 van start gegaan.