Klachten

Spoed voor jeugd Groningen is het loket dat verantwoordelijk is voor de toeleiding naar crisiszorg. Dat willen we zo efficiënt en effectief mogelijk laten verlopen. Bent u hier ontevreden over? We horen het graag. Het helpt ons om onze diensten te verbeteren. U kunt hiervoor gebruik maken van onze online klachtenformulier.

Het is ook mogelijk dat u ontevreden bent over de zorg die door een van de betrokken organisaties is verleend. U kunt dan een klacht indienen bij de desbetreffende zorgorganisatie.

Accare
Jonx
Leger des Heils
Novo
Elker
Reik