Af en toe zal het voorkomen dat er geen andere oplossing voor handen is en dat er een tijdelijke andere opvang gekozen moet worden als  interventie. Samen met het ouders/verzorgers, lokaal team en jeugdzorgaanbieder gaan we dan op zoek naar een tijdelijk bed. Soms is een bed voor 1 of 2 nachten nodig, soms voor langer. Dit is afhankelijk van de crisis dan wel de thuissituatie. Spoed voor Jeugd Groningen zoekt daarvoor de samenwerking met organisaties uit Noord Nederland die ons daarmee gaan helpen.