Mocht er een klacht ingediend worden tegen een individuele medewerker van Spoed voor Jeugd Groningen, dan wordt deze doorverwezen naar de betreffende organisatie waar die medewerker in dienst is. De klachtencommissie van Accare ontvangt een afschrift van het besluit. Indien het een klacht tegen meerdere Spoed voor Jeugd Groningen medewerkers betreft dan sluit(en) er een afgevaardigde(n) van de Klachten- commissie van de betreffende organisatie(s) aan bij de Klachten Commissie van Accare en wordt de klacht behandeld. Gezamenlijk komen zij tot een bindend besluit.