Er is sprake van crisis bij een plotselinge, ernstige ontregeling (in de fysieke, sociale en psychische gesteldheid of veiligheid van de jeugdige of van de omgeving) met als gevolg het ontstaan van een zonder hulp acuut onhoudbare situatie in het thuismilieu of de woonsituatie van de cliënt. Door de ontregeling die plaatsvindt, schieten de gebruikelijke oplossingsstrategieën tekort. Snel optreden is in deze gevallen vereist.