Crisiszorg voor kind en jongere in regio Groningen vernieuwd: Spoed voor Jeugd Groningen

GRONINGEN – Vier kernaanbieders: Accare, Jonx, Elker en Molendrift, Groninger gemeenten, RIGG en daaromheen een grote groep betrokken jeugdhulpaanbieders: samen hebben ze meer dan anderhalf jaar gewerkt om de crisiszorg voor kind en jongere in de regio Groningen beter te organiseren. Vanaf woensdag 1 juli start het nieuwe Spoed voor Jeugd Groningen.  ‘In een unieke samenwerking, hebben we vanuit een PACT-gedachte het voor elkaar gekregen dat we hoogwaardige integrale crisisinterventie combineren met het leren over het ontstaan van crises,’ vertelt Peter Verschuren, coördinerend wethouder Jeugd van de Groninger Gemeenten. ‘Toename in kwaliteit van crisiszorg, afname van het aantal crises, en algehele verbetering van vervolgzorg. Dat is waar we voor gaan. En dat gaat lukken, omdat we dit met zijn allen en zonder terughoudendheid gaan doen’, vult Trea Veldema, directeur algemene zaken Accare Groningen aan.

Pact-gedachte

Een jaar geleden tekenden verschillende jeugdzorgaanbieders, RIGG en Groninger gemeenten een intentieovereenkomst waarin de afspraak is gemaakt om gezamenlijk de beste crisis- en spoedzorg voor de jeugd in alle Groninger gemeenten te ontwikkelen. Dat is het nieuwe Spoed voor Jeugd Groningen geworden. Gemeenten, lokale wijkteams en zorgaanbieders dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor deze crisis- en spoedjeugdzorg in Groningen.

Stroomopwaarts analyseren

Nieuw in Spoed voor Jeugd Groningen is dat er stroomopwaarts geleerd wordt. Dat betekent dat na het goed afhandelen van een crisis, vervolgens onderzoek gedaan wordt naar het voortraject. Samen leren de partijen van de casuïstiek: lokale teams, aanbieders en cliënten. Dit biedt vervolgens inzicht en de kans om te veranderen en te verbeteren. Zo kunnen we de beste crisis- en spoedzorg voor de jeugd in Groningen gaan bieden.